Partnerzy:

Wydarzenie - Spotkanie naukowe

Termin: 21-03-2016
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Diagnostyka
Opis:

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem Defektoskopii ultradźwiękowej – badanie metodą echa

Przebieg zajęć był następujący :

1. Zapoznaliśmy się z budową defektoskopu i obsługą ultradźwiękowego, podłączyliśmy głowicę w trybie badań „echo”, uruchomiliśmy defektoskop

2. Dobraliśmy ośrodek sprzęgający, pokryliśmy nim badany fragment wzorca W1

3. Wykonaliśmy wzorcowanie podstawy czasu przy pomocy wzorca stalowego W1- (określiliśmy  prędkość propagacji fali ultradźwiękowej dla stali; porównaliśmy i oszacowaliśmy  prędkość propagacji ultradźwięków dla innych materiałów

4. Porównaliśmy czułość metody dla głowic ultradźwiękowych o różnych częstotliwościach pracy np. 4 MHz i 6MHz. Oceniliśmy wpływ częstotliwości głowicy na tłumienie fali oraz rozdzielczość badań (zdolność wykrywania wad)

5. Przeprowadziliśmy wstępne próby lokalizacji nieciągłości znajdujących się na wzorcach

6. Stosując metodę echa na próbce testowej przeprowadziliśmy próbę odwzorowania wewnętrznego jej ukształtowania. Badanie prowadziliśmy poprzez skanowanie powierzchni. Wyniki skanowania nanieśliśmy w postaci graficznej na siatce pomiarowej w raporcie (rysunek uzupełniliśmy o legendę związaną z głębokością ) Po zakończeniu skanowania odkryliśmy maskownicę i porównaliśmy wyniki badań z rzeczywistym ukształtowaniem zakrytej części badanej próbki

7. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu sformułowaliśmy wnioski oraz opisaliśmy spostrzeżenia

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl