Partnerzy:

Wydarzenie - Spotkanie naukowe

Termin: 14-03-2016
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Diagonostyka
Opis:

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem oceną stanu łożysk tocznych metodą SPM

Celem zajęć było zapoznanie się z podstawami teoretycznymi oceny stanu technicznego łożysk tocznych metodą Shock Pulse Method (SPM) oraz  doskonalenie umiejętności diagnozowania w/w metodą oraz interpretacji wyników i obsługiwania węzłów łożyskowych

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl