Partnerzy:

Wydarzenie - Spotkanie naukowe

Termin: 07-03-2016
Liczba osób uczestniczących: 0
Opis:

Na spotkaniu zajęliśmy się tematemdetekcji nieszczelności w układach pneumatycznych

Na początku zapoznaliśmy się z budową stanowiska laboratoryjnego. Kolejnym krokiem było Oszacowanie rozmiaru nieszczelności na podstawie pomiaru czasu spadku ciśnienia w układzie.

Kolejnymi badaniami jakie przeprowadziliśmy były:

Badania nieszczelności próbek metodami akustycznymi

Badanie hałasu w paśmie ultradźwiękowym

Badania uzupełniające

Na koniec omówiliśmy wnioski. 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl