Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Silnik magnetyczny

Termin realizacji: 31
Liczba osób realizujących: 6
Tematyka: magnetyzm, trwałość magnesów
Opis:
  1. Silnik magnetyczny działa dzięki energii zawartej w magnesach. W trakcie eksploatacji tracą one na sile swojego działania, przekazując energie zawartą sobie na pracę wykonaną przez silnik.  Projekt ma na celu zapoznanie z budową i problematyką wykonania maszyn obrotowych . Dalszą częścią projektu mogą być badania nad żywotnością tegoż silnika.
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl