Partnerzy:

Wycieczka - Seminarium naukowe

Termin: 25-02-2016-28-02-2016
Miejsce: Białka Tatrzańska
Liczba osób uczestniczących: 50
Tematyka: Lean Management i Ekologii w logistyce
Opis:

W dniach 25-28.02.2016 r. w Białce Tatrzańskiej odbyło się Seminarium Naukowe dla członków Koła. To kolejna edycja zimowego wyjazdu po zakończonej sesji. Co roku członkowie Koła prezentują referaty o tematyce przyszłego Poznańskiego Forum Logistycznego. Podczas Seminarium zaprezentowano 23 referaty o tematyce Lean Management i Ekologii w logistyce. Długie dyskusje i nauka przygotowały członków do organizacji konferencji. Uczestnicy pogłębili swoją wiedzę na wyżej wymienione tematy, dzięki czemu przygotowali się merytorycznie do nadchodzącej konferencji. Dodatkowo osoby, które miały za zadanie ocenę referatów podczas VI PFLa mogły bliżej przyjrzeć się wybranej tematyce i ustalić pierwsze kryteria oceny prac w trakcie konferencji. Wyjazd umożliwił integrację starszych członków Koła z nowo przyjętymi.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl