Partnerzy:

Prelekcja - Scala, Akka, Play

Termin: 26-03-2015 18:30
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 30
Tematyka: programowanie
Opis:

Scala to relatywnie młody język łączący w sobie cechy języków obiektowych i funkcyjnych. Działa na platformie JVM dzięki czemu może być traktowany jako alternatywa dla języka Java. Jego zalety doceniły m.in. Twitter, LinkedIn, Netflix. Na prelekcji przedstawione zostaną przydatne elementy języka Scala, takie jak:

  • inferencja typów,
  • pattern matching,
  • traits.

Przyjrzymy się też dwóm bibliotekom wykorzystującym język Scala:

  • Akka - umożliwiającej tworzenie systemów rozproszonych opartych na systemie aktorów,
  • Play - zapewniającej prostą architekturę do tworzenia wysoce skalowanych aplikacji internetowych
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl