Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Położenie środka ciężkości podczas jazdy na rowerze

Termin realizacji: 7
Liczba osób realizujących: 2
Tematyka: kolarstwo, środek ciężkości ciała, wzory Clausera, wzory Zatrioskiego, sport
Opis:

Celem projektu jest wykorzystanie systemu BTS do wyznaczenia środka ciężkości ciała człowieka podczas jazdy na rowerze w różnych pozycjach kolarskich oraz określenie dla jakiej z badanych pozycji jego położenie będzie najbardziej korzystne. Uzyskane w ten sposób wyniki mogą zostać wykorzystane do dostosowania rowerów dla osób niepełnosprawnych o specyficznych wymaganiach ale też pomogą w sposób obliczeniowy wykazać wpływ położenia środka ciężkości na wydajność jazdy na rowerze.

 

http://btsdavinci.put.poznan.pl/index.php/13-opisy-projektow/20-polozenie-srodka-ciezkosci-podczas-jazdy-na-rowerze 

 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl