Partnerzy:

Warsztat - PUT Back To School

Termin:
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Pomoc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wyborze drogi zawodowej związanej z Politechniką.
Opis:

Celem naszego projektu jest promowanie kół naukowych działających na terenie Politechniki Poznańskiej. Podczas projektu studenci mają możliwość prezentować swoje zainteresowania i umiejętności przed gronem licealistów i gimnazjalistów, którzy dzięki temu będą mogli poznać wachlarz możliwości oferowanych przez Politechnikę Poznańską.

Obecnie nawiązaliśmy współpracę z kołami naukowymi z różnych wydziałów Politechniki Poznańskiej: Koło Naukowe Inżynierii Środowiska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska); PRIME (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania); EduART (Wydział Architektury); Bioinicjatywa (Wydział Technologii Chemicznej); Progress (Wydział Inżynierii Zarządzania); Projektem PUT Motorsport (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Maszyn
Roboczych i Transportu, Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział Elektryczny).

Jesteśmy w tracie rozmów z kołami naukowymi: AKAI (Wydział Informatyki); Spectrum (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania); IWP (Wydział Maszyn Roboczych i Transportu); SKDP (Wydział Inżynierii Zarządzania); KN Odlewników (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania)

Celem naszym jest wzbogacenie oferty tematycznej warsztatów poprzez nawiązanie współpracy z kolejnymi kołami naukowymi Politechniki Poznańskiej.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl