Partnerzy:

Wydarzenie - Przygotowanie ulotki promującej kierunek logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Termin: listopad 2016
Liczba osób uczestniczących: 8
Tematyka: Przygotowanie ulotki promującej kierunek logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania.
Opis:

Na przełomie października i listopada 2016r. członkowie Koła Naukowego „Logistyka” byli odpowiedzialni za przygotowanie ulotki promującej kierunek logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości kandydatów na studia czym zajmuje się logistyka jako dziedzina nauki oraz zachęcenie przyszłych studentów do studiowania logistyki właśnie na Politechnice Poznańskiej.

Ulotka została wykonana dzięki współpracy dwóch zespołów: zespołu merytorycznego, który opracował treść ulotki oraz zespołu grafiki, który stworzył projekt graficzny ulotki. Przygotowana broszura jest ulotką trójdzielną i dwustronną o formacie A4. Jedna strona ulotki prezentuje dane kontaktowe Wydziału Inżynierii Zarządzania, motto przewodnie ulotki oraz podstawowe informacje dotyczące sektora usług logistycznych w Polsce. Druga strona ulotki zawiera opis programu studiów dla kierunku logistyka wraz z przykładowymi realizowanymi przedmiotami, wskazuje kompetencje absolwenta logistyki oraz możliwości zawodowe po ukończeniu tego kierunku. Istotną częścią ulotki jest przedstawienie bogatego zaplecza naukowo-dydaktycznego Wydziału Inżynierii Zarzadzania, które gwarantuje studentom otrzymanie profesjonalnego poziomu kształcenia. Wszystkie zdjęcia wykorzystane w broszurze zostały wykonane przez członków Koła Naukowego „Logistyka”.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl