Partnerzy:

Wydarzenie - Dni Organizacji Studentów i Kół Naukowych

Termin: 20.10.2016
Liczba osób uczestniczących: 4
Opis:

Przygotowanie i aktywna dyspozycja podczas prezentacji dzialalności Koł Naukowych. 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl