Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Projekt przetwornika dźwięk – ruch MRF (w trakcie realizacji)

Termin realizacji: 2015
Liczba osób realizujących: 3
Tematyka: Ciecze MRF, systemy PWM, przetwornik dźwięk / sygnał elektryczny
Opis:

Wykonawca: Sylwia Borońska, Marta Kruszyńska, Tomasz Liberski

Cel: Opracowanie i budowa układu elektronicznego umożliwiającego zamianę głosu ludzkiego na sygnał elektryczny, który umożliwi wysterowanie układu PWM współpracującego z cewką pola magnetycznego znajdującego się w tej samej przestrzeni co ciecz MRF. Zmiana przepływającego przez cewkę prądu wywoła efekt wizualny, tj. zmianę kształtu cieczy MRF.

Opis projektu: Obecnie opracowano i zbudowano układ elektroniczny umożliwiający zamianę głosu na sygnał elektryczny. W roku 2016 będą podejmowane działania zmierzające do zbudowania drugiego stopnia układu, tj. układu PWM oraz układu wykonawczego, tj. cewki generującej pole magnetyczne.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl