Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Projekt napędu magnetohydrodynamikcznego (MHD) małej mocy

Termin realizacji: 2015
Liczba osób realizujących: 5
Tematyka: Projektowanie i budowa, Napęd Magnetohydrodynamiczny,
Opis:

Wykonawcy: Bartosz Blaźniak, Bartosz Bochenek, Alicja Wilczyńska, Bartosz Tot, Piotr Nowaczyk.

Cel: Opracowanie i budowa układu umożliwiającego poznanie zjawiska magnetohydrodynamicznego nazywanego także zjawiskiem hydromagnetycznym, polegającego na wykorzystaniu właściwości cieczy przewodzących umieszczonych w polu magnetycznym. Pole magnetyczne indukuje w poruszającym się płynie prąd przewodnictwa. Oddziaływanie płynącego w cieczy prądu z polem powoduje powstanie siły Lorentza, która jest siłą sprawczą powodującą ruch cieczy.

Opis projektu: W ramach projektu zaprojektowano i zbudowano prostej konstrukcji napęd magnetohydrodynamiczny umożliwiający ruch cieczy wykazującej właściwości przewodnictwa elektrycznego. Jako wzbudnik pola magnetycznego wykorzystano nowoczesne magnesy neodymowe o dużej energii pola, które zostały odpowiednio ukształtowane i zamknięte w obwodzie magnetycznym. Jako ciecz wykorzystano natomiast roztwór wodny NaCl.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl