Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Projekt: „ Analiza skuteczności promocji na Politechnice Poznańskiej”

Termin realizacji: 0
Liczba osób realizujących: 0
Opis:

Projekt: „ Analiza skuteczności promocji na Politechnice Poznańskiej” – celem niniejszego badania jest weryfikacja oddziaływania różnych źródeł informacji na kandydatów na studia stacjonarne.


Efekty działalności: Publikacja wyników badań; sprawdzenie, które źródła informacji najbardziej oddziałują na kandydatów na studia stacjonarne.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl