Partnerzy:

Wydarzenie - Prezentacje zainteresowań naukowych

Termin: 10-01-2017
Liczba osób uczestniczących: 13
Tematyka: - sposoby prezentacji prac inżynierskich - Kolej Dużych Prędkości - planowane trasy tramwajowe w Poznaniu - fazowanie robót podczas modernizacji linii kolejowych
Opis:

10.01.2017 r. odbyło się Spotkanie Koła Naukowego, na którym uczestnicy zaprezentowali tematy swoich prac inżynierskich. Odbyły się trzy prezentacje uczestników Koła:

  • Układ oraz zawartość pracy inżynierskiej, sposób prezentacji pracy inżynierskiej przed Komisją, 
  • Kolej Dużych Prędkości na świecie,
  • Studium wykonalności odcinka trasy tramwajowej łączącej ul. Żeromskiego i Małopolską w Poznaniu

oraz prelekcja mgr inż. Damiana Kosickiego dotycząca fazowania robót podczas modernizacji linii kolejowych, skutków wprowadzania częściowych lub całkowitych zamknięć torowych.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl