Partnerzy:

Prelekcja - Prezentacja na seminarium Zakładu Teorii Algorytmów i Systemów Programowania

Termin: 10-03-2015
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Bakteryjna pamięć genetyczna i optymalizacja oligonukleotydów w klonowaniu metodą CPEC
Opis:

Podczas prezentacji omówiono wyniki pracy nad bakteryjną pamięcią genetyczną inspirowaną multiplekserem, prowadzonej w ramach projektu "IGEM Poznań: Projektowanie nowych, funckjonalnych systemów biologicznych działajacych w żywych komórkach". Omówiono metodę asemblacji fragmentów DNA metodą CPEC zastosowaną podczas badań oraz prace związane z usprawnieniej tej metody między innymi przez optymalizację starterów oligonukleotydowych.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl