Partnerzy:

Prelekcja - A short training class on Active Disturbance Rejecting Control (ADRC)

Termin: 23-06-2016 13:00
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 50
Tematyka: Active Disturbance Rejecting Control, PID
Opis:

Zapraszamy na ostatnie w tym semestrze spotkanie organizowane przez koło naukowe RAI - prelekcję profesora Zhiqiang Gao: "A short training class on Active Disturbance Rejecting Control (ADRC)".

Technika ADRC to następca wysłużonego regulatora PID. Oprócz reagowania na zmianę uchybu, ADRC szacuje na bieżąco zakłócenia wpływające na system i stara się wyeliminować je zawczasu poprzez odpowiednie reagowanie sygnałem sterującym.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl