Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Lokalizacja terminali mobilnych wewnątrz budynków z wykorzystaniem urzadzeń typu iBeacon

Termin realizacji: 2
Liczba osób realizujących: 1
Tematyka: urządzenia mobilne, oprogramowanie, aplikacje mobilne, Bluetooth Low Energy, standard iBeacon
Opis:

Oprogramowanie zostało stworzone w ramach koła naukowego, było jednocześnie pracą inżynierską.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl