Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Opracowanie koncepcji przewozu głowic z hali 1 na halę 2.

Termin realizacji: 2
Liczba osób realizujących: 5
Tematyka: Szczegółowa analiza stanu obecnego, zidentyfikowanie przebiegu procesu oraz czasu trwania poszczególnych operacji; Identyfikacja marnotrawstwa w procesie; Propozycja rozwiązania
Opis:

Od marca do czerwca 2015 roku, członkowie Koła Naukowego „Logistyka” realizowali projekt dla Odlewni Volkswagen Poznań. Projekt dotyczył opracowania koncepcji logistycznej przewozu głowic z H1 na H2. Uczestnicy projektu, dzięki pomocy pracowników Odlewni zostali zapoznani z aktualnie panującym tam stanem. Następnie dzięki licznym obserwacjom dokonano identyfikacji i analizy zauważonych problemów. Zadaniem członków Koła była próba eliminacji niezgodności tak, aby zoptymalizować proces przewozu głowic z hali 1 na halę 2. W tym celu opracowano tabele analizy operacji, stworzono schemat strzałkowy procesów, wypełniono check listy do identyfikacji marnotrawstw, zbudowano diagram Ishikawy dla zidentyfikowanych problemów, przy wykorzystaniu metody burzy mózgów szukano rozwiązań problemów, wybrano usprawnienia i opracowano nową koncepcję logistyczną. Projekt zakończył się przygotowaniem prezentacji oraz przedstawieniem jej pracownikom Odlewni Volkswagen Poznań. Dzięki pracy nad projektem jego członkowie mieli okazję poznać jak wygląda praca w prężnie działającym przedsiębiorstwie, zmierzyć się z realnym problemem logistycznym, zdobyć doświadczenie oraz zastosować wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl