Partnerzy:

Uczestnistwo w konferencji - XV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków w Poznaniu

Termin: 18-11-2016
Charakter: Krajowy
Opis:

Uczestnictwo w XV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych w Poznaniu, na której przewodnicąca Koła Naukowego Nanoinżynierii Molekularnej wygłosiła dodatkowo referat na temat działalności Koła Naukowego Nanoinżynierii Molekularnej. Konferencja miała przedewszystkim charakter zapoznawczy kół naukowych fizyków z całej Polski oraz naukowy, dotyczący pracy w Laboratorium. Wygłoszone zostały referaty na temat:

- Maciej Kścielski: POSZUKIWANIE ROZPADU ZA POMOCA WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY DANYCH

- Jędrzej Michalczyk: PROGRAMOWANIE W PRACY FIZYKA, PRZYKŁAD PROBLEMU

- Martyna Stańczuk: ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII RAMANA DO BADAN MATERIAŁÓW KOSMETYCZNYCH

- Sylwia Zięba: BADANIA SPEKTROSKOPOWE ORTOKRZEMIANÓW LUTETU I GADOLINU DOMIESZKOWANYCH JONAMI METALI ZIEM RZADKICH

Oraz przedstawione zostały plakaty na temat:

- Adam Mizera: BADANIA WŁASNOSCI OPTYCZNYCH TLENKU GRAFENU METODAMI CHEMII KWANTOWEJ

- Agnieszka Anna Wiciak: FOTOLUMINESCENCJA WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH I ICH KOMPOZYTÓW JEDNOPOLIMEROWYCH

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl