Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Odlew bloku silnika

Termin realizacji: 0
Liczba osób realizujących: 2
Tematyka: Nowoczesne techniki odlewnicze
Opis:

Koło Naukowe Odlewników zajęło się wytworzeniem odlewu prototypowego bloku silnika. Wykonanie tak skomplikowanego odlewu wiązało się z użyciem zaawansowanych technik odlewniczych. Do wykonania odlewu użyto formy odlewniczej wytworzonej przy użyciu technik druku 3D. Trzyczęściowa forma piaskowa została dostarczona do zakładu odlewnictwa i następnie złożono ją i odpowiednio zabezpieczono przed uszkodzeniem podczas zalewania.
Wysokie wymagania stawiane przed blokami silników wymagały odpowiedniego materiału wsadowego. Do tego celu zostały użyte bloki silników spalinowych wykonanych z wysokiej jakości stopów aluminium. 
Przetopiony materiał wsadowy został poddany procesowi rafinacji gazowej, po którym nastąpiła kontrola jakości ciekłego metalu.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl