Partnerzy:

Uczestnistwo w konferencji - SYMPOZJUM "MŁODZI. TECHNIKA. PRZEMYSŁ."

Termin: 4-6-03-2016
Charakter: Krajowy
Opis:

Wydarzenie zorganizowane w ramach III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP. Na sympozjum poruszone zostały tematy związane z integracją przemysłu ze szkolnictwem wyższym, omówiono znaczenie tytułu inżyniera na polskim i europejskim rynku pracy. Jednym z pomysłów, który pojawił się podczas obrad było stworzenie platformy mającej na celu wymianę doświadczeń między studentami, stowarzyszeniami i pracodawcami. Wydarzeniu towarzyszyły bloki wykładowe i praktyczne szkolenia m. in. z oprogramowania AutoCAD.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl