Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Wpływ palenia na miażdżycę - Sieci Petriego

Termin realizacji: 30
Liczba osób realizujących: 5
Tematyka: Modelowanie procesów biologicznych, Sieci Petriego, Miażdżyca, Palenie: bierne i czynne.
Opis:

Ten projekt obejmuje zaproponowanie modelu matematyczngo dla procesu biologicznego jakim jest wpływ palenia na rozwój miażdżycy tętnic. Zaprojektowanie modelu opierają się na matematycznej reprezentacji systemów rozproszonych jakimi są Sieci Petriego, umożliwiające symulację złożonych procesów biologicznych. Sieć Petriego, która jest w trakcie tworzenia składać się będzie z pięciu różnych sieci, które końcowo będą ze sobą skorelowane za pomocą miejsc logicznych. Ten podział ma pomóc w uzyskaniu dużego stopnia szczegółowości zagłębiając się nie tylko w sam wpływ palenia i czynników za tym idących, ale także uwzględnienie czynników genetycznych, odpowiedzi układu immunologicznego czy roli tlenku azotu. Tak zaproponowan model trzeba będzie poddać analizie. Motywacją jest poznanie wpływu palenia na rozwój miażdżycy i wszelkich procesów zachodzących w organizmie, a także możliwość opublikowania wyników.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl