Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Model polaryzacji makrofagów M1/M2 wykorzystujący teorię sterowania.

Termin realizacji: 30
Liczba osób realizujących: 2
Tematyka: Teoria sterowania, Makrofagi, Podstawowe fenotypy makrofagów: M1 oraz M2, Proces różnicowania się makrofagów
Opis:

Makrofagi to bardzo heterogenna grupa komórek układu odpornościowego, których główna rola polaga na zwalczaniu infekcji wewnątrz tkanek. Oprócz charakterystycznych dla poszczególnych organów rodzajów makrofagów, wyróżnia się jeszcze ich dwa podstawowe fenotypy: M1 oraz M2. Każdy z nich ma inną rolę w zwaczaniu infekcji, posiadają alternatywne sposoby aktywacji oraz różną się pod kątem ekspresji białek. Badania wykazały, że istnieje całe kontinuum fenotypów między M1, a M2. Udało się także uzyskać repolaryzację makrofagów z M1 do M2 i na odwrót w warunkach in vitro. Stosunek makrofagów M1 do M2 jest związany z szeregiem patologicznych procesów w organizmie człowieka. Między innymi ma wpływ na dynamikę wzrostu guzów nowotworowych, rozwój chorób autoimmunologicznych czy miażdzycę. W tym projekcie spróbujemy stworzyć model matematyczny różnicowania się makrofagów. Następnie wykorzystując teorię sterowania, będziemy się starali znaleźć kluczowe czynniki wpływające na polaryzację makrofagów. Wyniki tych badań pozwolą w przyszłości na sterowanie procesem różnicowania się makrofagów, co może przynieść nieocenione korzyści dla medycyny.

 

http://www.frontiersin.org/files/Articles/107530/fimmu-05-00402-HTML/image_m/fimmu-05-00402-g002.jpg

Mantovani A., Sozzani S., Locati M., Allavena P. and Sica A. TRENDS in Immunology Vol.23 No.11 November 2002 "Macrophage polarization: tumor-associated macrophages as a paradigm for polarized M2 mononuclear phagocytes"

den Breems N.Y., Eftimie R., Journal of Theoretical Biology 390 (2016) 23–39 "The re-polarisation of M2 and M1 macrophages and its role on cancer outcomes"

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl