Partnerzy:

Prelekcja - Model aktorów

Termin: 26-04-2016 02:01
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 60
Tematyka: Metody bezpiecznego programowania
Opis:

What if I told you… distributed computing can be so easy you won't even notice you're doing it?

Model aktorów to naturalne rozszerzenie paradygmatu obiektowego do systemów współbieżnych i rozproszonych. Zamiast pisać wątki, serwery, czy klienty, w modelu aktorów wszystko to jest zastąpione obiektami-aktorami.

Aktory to obiekty które mają kilka ograniczeń: są całkowicie hermetyczne i komunikują się ze światem zewnętrznym tylko za pomocą komunikatów. W zamian są zawsze całkowicie współbieżne bez konieczności używania zamków i innych mechanizmów synchronizacji.

Dodatkowo aktory są całkowicie niezwiązane ze swoją lokalizacją: tak samo pisze się aktora, który komunikuje się z innymi aktorami na tym samym systemie, jak aktora który komunikuje się przez sieć.

Podczas prezentacji pokaże jak programować w tym modelu za pomocą biblioteki Akka z przykładami w językach Java i Scala. Zaczniemy od definicji i API aktorów i rozwiażemy kilka problemów programowania współbieżnego i rozproszonego.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl