Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Badania metalowych kompozytów odlewanych

Termin realizacji: 18
Liczba osób realizujących: 5
Tematyka: nowoczesne materiały kompozytowe
Opis:

Badania nad metalowymi kompozytami odlewanymi są kontynuacją tematu z lat ubiegłych. Głównym zadaniem nad którym pracujemy jest opracowanie procesu, pozwalającego wytworzyć kompozyt hybrydowy o osnowie aluminiowej, zbrojony włóknami węglowymi oraz cząstkami węglika krzemu. Taki materiał posiadałby wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe oraz dużą twardość, a przy tym byłby bardzo lekki.
Z roku na rok udaje nam się osiągnąć coraz lepsze wypełnienie zbrojenia metalem. Obecnie najlepsze rezultaty uzyskujemy wypełniając kształtkę z włókna węglowego, umieszczoną w formie gipsowej, umieszczonej w komorze podciśnieniowej.
Największą trudność stanowi uzyskanie równomiernego rozkładu cząstek węglika krzemu w całej objętości odlewu, co jest związane ze specyfiką metody odlewania.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl