Partnerzy:

Warsztat - Matlab

Termin:
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 10
Tematyka: numeryka, matlab
Opis:

30.3.2015            Metoda eliminacji Gaussa: wprowadzenie, algorytm metody, implementacja w środowisku MatLab Szeregowy układ połączonych ze sobą zbiorników z różnymi przepływami.

13.04.2015          Przykład 2 dla metody eliminacji Gaussa - złożony układ połączonych ze sobą zbiorników: iteracyjna metoda Gaussa – Seidela rozwiązywania układów liniowych, algorytm i implementacja w środowisku Matlab i przykład obliczeniowy.

20.04.2015          Wstęp do teorii równań różniczkowych zwyczajnych, ich klasyfikacja. Pola kierunków oraz ich implementacja w środowisku MatLab. Iteracyjna metoda Eulera dla równań różniczkowych zwyczajnych: algorytm.

27.04.2015          Przykład obliczeniowy: rozkład temperatury w elemencie o zmiennej geometrii przy znanym strumieniu ciepła; analiza rozwiązań w zależności od długości kroków.

04.05.2015          Metoda Rungego Kutty czwartego rzędu: wprowadzenie do metod, algorytm, interpretacja geometryczna metody i przykład obliczeniowy.

11.05.2015          Analiza rozwiązań równania przewodzenia ciepła przy stałym i zmiennym współczynniku przewodzenia, przypadek nieliniowy równania z wykorzystaniem metod Eulera i Rungego-Kutty.

18.05.2015          Wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych, pojęcie ortogonalności i ortogonalność funkcji, przykłady równań opisujących procesy w inżynierii chemicznej, metoda analityczna rozdzielania zmiennych rozwiązywania równania różniczkowego cząstkowego Fouriera.

25.05.2015          Przykład rozwiązania równania parabolicznego opisującego zjawisko dyfuzji metodą Fouriera. Pojęcie szeregu funkcyjnego, rysowanie wykresów szeregów funkcyjnych.

01.06.2015          Kinetyka chemiczna i rozwiązywania równań kinetycznych reakcji: syntezy, równowagowej, następczej z wykorzystaniem metody Rungego-Kutty.

08.06.2015          Reakcja Biełousowa-Żabotyńskiego jako przykład reakcji oscylacyjnej, równanie Lotki-Volterry jako uproszczony model reakcji oscylacyjnej.

15.06.2015          Pojęcie stanu stacjonarnego i niestabilności w układach równań różniczkowych zwyczajnych. Układ nieliniowych równań różniczkowych Lorentza opisujący zjawisko konwekcji termicznej w atmosferze jako przykład układu chaotycznego. Atraktor i atraktor dziwny.

W semestrze zimowym 2015/2016:

- MRS

- podstawy modelowania wymiany ciepła

- modelowanie spływu filmowego cieczy

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl