Partnerzy:

Wydarzenie - Pomoc w organizacji wydarzenia ,,Marsz dla życia"

Termin: 17-05-2015
Liczba osób uczestniczących: 7
Tematyka: Reprezentowanie Uczelni oraz Koła podczas wydarzenia, pomoc w jego organizacji a tym samym promocja uczelni.
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl