Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Kwerenda naukowa

Termin realizacji: 30
Liczba osób realizujących: 8
Tematyka: Architektoniczna, analiza dorobku laureata nagrody Pritzkera
Opis:

W dniach 30.04-3.05 członkowie Koła wraz z opiekunem dr hab. inż.arch. Maciejem Janowski oraz dr inż. arch. Adamem Sinieckim, wzięli udział w kwerendzie naukowej. Dotyczyła ona twórczości laureata nagrody Pritzkera, Petera Zumthora. Podczas kwerendy, wykonywana została obszerna dokumentacja w postaci fotografii oraz filmów wykorzystanych na wystawie podczas Dnia Organizacji Studenckich i Kół Naukowych, podczas wystąpień na Seminarium Naukowym Studentów Architektury "Łódź U Like" oraz która ukaże się w przygotowywanej publikacji. Ponadto, dokonaliśmy szczegółowych pomiarów obiektów i przygotowaliśmy na ich podstawie dokumentację techniczną, która również znajdzie się w planowanym cyklu publikacji. Całość członkowie pokryli z własnych środków finansowych.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl