Partnerzy:

Wydarzenie - Kurs dla Rad Kręgów

Termin: 20-02-2015
Liczba osób uczestniczących: 3
Tematyka: Kurs szkoleniowy dla kandydatów i obecnych członków rad kręgów akademickich oraz Zespołu Harcerstwa Akademickiego przy Głównej Kwaterze
Opis:
Kudr czyli Kurs dla Rad Kręgów to szkolenie skierowane do osób zasiadających we władzach organizacji. Ma za zadanie przygotować te osoby do pełnienia funkcji w kręgu, rozwinięcia ich umiejętności kierowania zespołem oraz organizacji przedsięwzięć i imprez. W tegorocznym kursie wzięły udział osoby, które sprawują funkcje w obecnym roku oraz kandydaci, którzy przystąpią do wyboru do władz HKA SKIPP. HKA SKIPP jest jednym ze współorganizatorów tych corocznych kursów, a osoby, które w latach ubiegłych pełniły funkcje w naszym kręgu szkolą obecnie kadry kręgów z całej Polski.
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl