Partnerzy:

Warsztat - Przygotowanie kosztorysów ofertowych i normowanie

Termin: co rocznie
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 25
Tematyka: 5 - godzinne warsztaty poświęcone tematyce kalkulacji kosztów i zarządzania nimi w budownictwie, potwierdzone certyfikatem.
Opis:

Opracowanie profesjonalnej kalkulacji kosztoeysowej dla robót budowlanych spełniajacej zakres oferty według Prawa zamówień publicznych.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl