Partnerzy:

Organizacja konferencji - II Kongres Ergonomii

Termin: 01-07-2015
Charakter: Krajowy
Liczba osób uczestniczących: 12
Tematyka: Bezpieczeństwo i ergonomia środowiska pracy Edukacja w zakresie ergonomii Ekologiczne aspekty działań ergonomicznych Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii Ergonomia osób starszych Ergonomia w architekturze i budownictwie Ergonomia w informatyce Ergonomia w medycynie i stomatologii Ergonomia w rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych Ergonomia w rolnictwie, przemyśle drzewnym i leśnictwie Ergonomia w sporcie i rekreacji Ergonomia w środowisku dzieci i młodzieży Ergonomia w transporcie Ergonomia w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ergonomia wyrobów Innowacje w BHP i ergonomii Innowacje w technice i ergonomie branżowe Inżynieria ergonomiczna Makroergonomia i jej zastosowania Metody ergonomiczne w zakresie fizjologii, psychologii i dolegliwości związanych ze sposobem wykonywanej pracy Psychospołeczne i kulturotwórcze aspekty innowacji ergonomicznych
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl