Partnerzy:

Prelekcja - Udział w konferencji "Kokonat 2016"

Termin: 21-04-2016 18:48
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 2
Tematyka: W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku w III Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu "KOKONAT" członkowie KNITP wygłosili referaty: Karolina Wielgosz - "Przewóz zboża transportem kolejowym" oraz Dawid Licheniak "Perspektywy wykorzystania Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim".
Opis:

W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku w III Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu "KOKONAT" członkowie KNITP wygłosili referaty: Karolina Wielgosz - "Przewóz zboża transportem kolejowym" oraz Dawid Licheniak "Perspektywy wykorzystania Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim". W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby regionalnego transportu szynowego w Województwie Wielkopolskim. Zaprezentowano niezrealizowaną koncepcję budowy Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych z 1984 roku. Wspomniana koncepcja PEZT została odniesiona do projektów innych PEZT, zarówno tych używanych w Europie, jak i znajdujących się jeszcze w fazie projektowania. Porównano najważniejsze charakterystyki techniczno-eksploatacyjne przywołanych projektów. Zaproponowano trasy do obsługi połączeń przez PEZT ze szczególnym uwzględnieniem takich determinant, jak: zasięg kolei metropolitalnej i regionalnej, struktura demograficzna Aglomeracji Poznańskiej, główne kierunki migracji, wielkość potoków ruchu oraz stan techniczny infrastruktury. Referaty wzbudziły duże zainteresowanie zgromadzonej publiczności.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl