Partnerzy:

Organizacja konferencji - Konferencja Grantowa

Termin:
Charakter: Krajowy
Liczba osób uczestniczących: 0
Opis:

Konferencja grantowa ma na celu prezentację wyników projektów realizowanych przy udziale finansowym pochodzącym z grantów. Grantem nazywamy dofinansowanie z wyznaczonej na ten cel puli, w ramach dwóch edycji, w semestrach zimowym i letnim 2014/15. Projekty były rozpatrywane w kategoriach: badawczej, konstrukcyjnej i artystycznej. 

W trakcie trwania konferencji, ponad dwudziestu realizatorów grantów będzie miało możliwość przedstawienia swoich osiągnięć przed studentami, a także zaproszonymi specjalistami w tychże dziedzinach. Podczas wydarzenia zostanie zorganizowany konkurs na najlepszy grant, wyłoniony na podstawie głosowania publiczności.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl