Partnerzy:

Uczestnistwo w konferencji - „Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych przedstawione na europejskim festiwalu Science on Stage"

Termin: 19-09-2015
Charakter: Krajowy
Opis:

W ramach konferencji dwoje członków KNFT prezentowało doświadczenia fizyczne pod tytułem "Fizyka malowana światłem i cieniem". Beneficjentami konferencji byli przede wszystkim nauczyciele przedmiotów ścisłych pragnący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie prezentacji eksperymetów fizycznych.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl