Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Algorytmy oparte na DNA dla wybranych problemów kombinatorycznych

Termin realizacji: 31
Liczba osób realizujących: 3
Tematyka: Komputery DNA, Obliczenia na cząsteczkach DNA, Problemy kombinatoryczne.
Opis:

Obliczenia na cząsteczkach DNA są jednym z alternatywnych sposobów wykonywania obliczeń tak jak komputery kwantowe. Początkiem tej dziedziny była praca Adelmana z 1994r., w której zaproponował on rozwiązanie problemu Hamiltona za pomocą cząsteczek DNA. Kolejnym istotnym wydarzeniem dla tej dziedziny była praca z 2001 roku pod kierunkiem prof. Ehuda Shapiry opisująca molekularny komputer DNA będący przykładem molekularnej realizacji automatu skończonego. Ten sposób podejścia do rozwiązywania zadań nadaje się do rozwiązywania  m.in. problemów kombinoratycznych. Staramy się włączyć w nurt tych badań.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl