Partnerzy:

Organizacja wystawy - Kij w mrowisko

Termin: 30-01-2015
Opis:

Wystawa w Galerii Drewutnia prezentowała wybrane prace powstałe w Pracowni Intermediów, stworzone przez studentów Edukacji Artystycznej Politechniki Poznańskiej. Ekspozycja jest wynikiem poszukiwań, refleksji oraz interpretacji otaczającej nas „płynnej rzeczywistości”.

Tytułowy „Kij w mrowisko” to energia młodych twórców poruszających aktualne problemy, walczących ze stereotypami, banalnością, szukających nowych środków obrazowania.

Prezentowane realizacje były odpowiedzią na tematy zadane przez prowadzącego, i stanowią pretekst do indywidualnych poszukiwań w sztuce, opartych na kreatywności i wielowątkowych, artystycznych fascynacjach studentów.

Zajęcia z zakresu intermediów nie posiadają formalnych granic w sferze wypowiedzi. Prace powstawały poprzez nakładanie się obszarów wyznaczonych przez różne dyscypliny artystyczne. Na wystawie znalazły się realizacje wykonane za pomocą klasycznych dyscyplin takich jak: grafika, rysunek, malarstwo, rzeźba (często w niecodziennej odsłonie) wraz ze współczesnymi technikami artystycznej wypowiedzi – animacją, filmem, obiektem, instalacją. To prace powstałe w obszarze granicznym, efekt działania na styku, przełamywania schematów, tworzenia hybryd.

Wspomnieć należy także o niekonwencjonalnych działaniach, wykraczających poza mury uczelni. Na uwagę zasługują manifesty, happeningi, performance, indywidualne wystawy. Szczególną rolę odegrał również Internet, który umożliwił obserwację i (wirtualne) uczestnictwo w studenckich projektach. Wybrane działania mają formę otwartą, i trwają nadal w przestrzeni miasta.

„Kij w mrowisko” była to wystawa – drogowskaz, wskazująca ścieżki studenckich
poszukiwań, determinowane poglądami, zdolnościami, aktualnymi modami. Prace były niejednorodne, działające na zmysły, wprowadzające pozytywny ferment

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl