Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Propozycja nowego parametru oceny ryzyka urazu kończyn dolnych

Termin realizacji: 4
Liczba osób realizujących: 3
Tematyka: badania izokinetyczne piłkarzy nożnych, predykcja kontuzji w obrębie stawu kolanowego, ocena narzędzi statystycznych
Opis:

Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie nowego parametru pozwalającego ocenić ryzyko odniesienia urazu w obrębie stawu kolanowego (np. uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, naderwanie mięśnia dwugłowego lub prostego uda), który uwzględnia zarówno zaburzenia balansu mięśniowego, jak i występowanie asymetrii szczytowych momentów sił w obu kończynach dolnych sportowca. Grupę badawczą stanowili piłkarze nożni z pełną dokumentacją medyczną dotyczącą odniesionych urazów. 

Wyniki pracy przyczynią się do zdefiniowania, za pomocą tak przyjętego modelu, jednego tylko parametru izokinetycznego, który może być wykorzystywany w ocenie ryzyka urazu kończyn dolnych. Dzięki wyznaczanym na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych parametrom, model ten jest uniwersalny i można go łatwo zaadaptować do innej grupy sportowców. Zaproponowane modele mogą mieć szerokie zastosowanie w praktyce fizjoterapeutycznej, czy też w próbie predykcji kontuzji w obrębie stawu kolanowego. 

 

http://btsdavinci.put.poznan.pl/index.php/13-opisy-projektow/23-propozycja-nowego-parametru-oceny-ryzyka-urazu-konczyn-dolnych 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl