Partnerzy:

Uczestnistwo w konferencji - IV Kopernikańskie Dni Logistyki, Toruń

Termin: maj 2016
Charakter: Krajowy
Opis:

Podczas konferencji przedstawicielki Koła Naukowego "Logistyka" Joanna Napiórkowska i Marta Masternak wygłosiły referat pt. "„Zastosowanie dronów w łańcuchu dostaw”.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl