Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Ocena charakterystyk wibroakustycznych torowiska tramwajowego od Kórnickiej do Ronda Starołęka (przez Osiedle Lecha)

Termin realizacji: 1
Liczba osób realizujących: 8
Tematyka: pomiary poziomu drgań obok przejeżdżających tramwajów, poziom emisji dźwięków wewnątrz przestrzeni pasażerskiej oraz w pobliżu przejeżdżających tramwajów, obrabianie danych, mierniki, wibroakustyka
Opis:

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego w ramach prowadzonej działalności realizuje różne cele statusowe. Jednym z takich celów jest wykonywania pomiarów i badań naukowych. Grupa członków Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego postanowiła pochylić się nad stanem technicznym odcinka trasy tramwajowej GTR (Osiedle Lecha-Żegrze-Rondo Starołęka). Badania realizowano w ramach środków przyznanych w majowej puli grantowej. Stan techniczny wybranego odcinka nie jest zadowalający. Liczne ograniczenia prędkości, niedopasowana sygnalizacja świetlna nierówności w planie i profilu torowiska, różne typy stosowanych szyn świadczą o nieodpowiednich parametrach technicznych torowiska, co przekłada się bezpośrednio na osłabienie konkurencyjności tramwaju jako szybkiego i przyjaznego dla pasażerów środka transportu. Mieszkańcy przy wspomnianym odcinku narzekali również na wysoki poziom emitowanego hałasu, szczególnie w okolicach nowowybudowanego tunelu przy Osiedlu Lecha. Czynnikiem motywującym do zajęcia się analizą torowiska tramwajowego są również plany remontu tej trasy. Wykonanie pomiarów przed remontem jest zachętą dla przyszłych członków Koła na porównanie uzyskanych charakterystyk po przeprowadzonej inwestycji. Wspomniana trasa ma szczególne znaczenie dla całego systemu transportowego Poznania, gdyż stanowi ona  alternatywną drogę dojazdu do zajezdni Franowo przez mocno wyeksploatowaną Trasę Kórnicką.
Przez odcinek GTR przejeżdżają tramwaje linii 1,5,17, 201 oraz kursy wyjazdowe i zjazdowe z zajezdni Franowo. Przekłada się to na stosunkowo duże natężenie ruchu tramwajowego. Początkowo przystąpiono do wykonania analizy konstrukcji torowiska tramwajowego. Członkowie Koła dokonali oględzin stanu torowiska oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Kolejnym etapem było przeprowadzenie obserwacji ilościowej pojazdów. Ustalono, że badania będą wykonywane dla tramwajów typu Konstal 105Na oraz Solaris Tramino S105P. Pojazdy te są najliczniejszym typem wśród pojazdów poruszających się po analizowanym odcinku. Są to odpowiednio jedne z najstarszych oraz najnowszych pojazdów w taborze MPK Poznań. Następnie przystąpiono do opracowania metodyki badań. Ze względu na brak norm odnoszących się bezpośrednio dla transportu tramwajowego, metodykę oparto na normach dla transportu kolejowego. Dla pomiarów profilu szyn oraz wichrowatości torowiska oparto się na wytycznych technicznych projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych z 1983 roku.

 Do badań wytypowano odcinek Osiedle Lecha-Żegrze III. Wskazany odcinek charakteryzuje się znacznym zużyciem technicznym (dotyczy odcinka wyjazd z tunelu przy os. Lecha do przystanku Żegrze III).
Ponadto przy wyjeździe z tunelu następuje zmiana nawierzchni torowiska z bezpodsypkowej na podsypkową. 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl