Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Fotopolimeryzacja żywic

Termin realizacji: 5
Liczba osób realizujących: 4
Tematyka: Chemia polimerów
Opis:

Na podstawie używanego materiału i udostępnionej etykiety produktowej starano się zakupić związki chemiczne, które będą podstawowym składnikiem w materiale do badań.

Koszt związków jednak okazał się wyższy niż przypuszczano, dlatego zakupiono tylko część odczynników.

Po konsultacjach uzyskaliśmy wsparcie obu ww. instytutów. Jednakże ze względu na posiadanie etykiety, znikome wiadomości o lampie i niepełnej dokumentacji drukarki, nie udało się jeszcze ustalić kluczowych parametrów procesu. Niektóre z nich jak lepkość są trudne do zbadania, ze względu na duże prawdopodobieństwo zniszczenia aparatów pomiarowych
w trakcie pomiaru, w przypadku polimeryzacji.

Rozeznano się, jakie możliwości udostępniania metod badawczych mają wydziały Politechniki.

Równolegle nawiązano kontakt z producentem drukarek 3D,
w przyszłości będzie możliwa współpraca w ramach m.in. testowania produktu, jeśli uzyskamy oczekiwane wyniki
w skali mikro.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl