Partnerzy:

Wydarzenie - Udział w produkcji filmu promującego WBMiZ

Termin: 11-06-2015
Liczba osób uczestniczących: 5
Tematyka: Film promujący WBMiZ
Opis:

Zaprezentowanie możliwości Laboratorium Biomechaniki podczas nagrywania filmu wydziałowego - promocja kierunku Inżynieria Biomedyczna

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl