Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Falowniki rezonansowe klasy E i D współpracujące z WREL

Termin realizacji: 15
Liczba osób realizujących: 3
Tematyka: Bezprzewodowy Przesył Energii Elektrycznej
Opis:

Wykonawca: Krystian Rybicki, Marta Kruszewska, Milena Kurzawa

Cel: Celem projektu było opracowanie i zbudowanie falowników rezonansowych umożliwiających zasilanie obwodu bezprzewodowego systemu przesyłu energii WREL.

Opis projektu: W ranach projektu opracowano koncepcję oraz zbudowano dwa falowniki rezonansowe jeden klasy D i drugi klasy E umożliwiającego bezprzewodowe zasilanie transformatora powietrznego małej mocy pracujące w WREL. W ramach prowadzonych prac dokonano doboru podzespołów i elementów składowych opracowywanych falowników, dokonano doboru optymalnych wartości pojemności dla istniejącego transformatora powietrznego pracującego w UBTE z szeregowo-szeregowym i szeregowo - równoległym obwodem rezonansowym. Opracowano koncepcję sterowania integralnymi elementami układów. W celu realizacji ww. założeń opracowano obwodowe modele układu falowników. Obliczenia symulacyjne układu transmisji wykonano w środowisku Matlab.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl