Partnerzy:

Organizacja konferencji - Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego 2015

Termin: 23-04-2015
Charakter: Krajowy
Liczba osób uczestniczących: 125
Tematyka: Budownictwo pasywne, budownictwo energooszczędne, szczelność budynków
Opis:

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej we współpracy z Centrum Budownictwa Pasywnego Politechniki Poznańskiej zorganizowało Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego 2015, który miał miejsce na Politechnice Poznańskiej 23 kwietnia. W tym roku, tak jak w poprzedniej edycji, wydarzenie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat budownictwa energooszczędnego oraz propagowanie zainteresowania tą tematyką.

Podczas tegorocznego wydarzenia odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Air-Tight'15 - Szczelność Powietrzna Budynków, która składała się z trzech paneli. Na pierwszym z nich wykładowcy Politechniki Poznańskiej przedstawili zagadnie¬nia dotyczące szczelności powietrznej w budownictwie energo-oszczędnym. Zaprezentowali podstawowe informacje oraz podzielili się doświadczeniem zdobytym podczas badań naukowych. Drugi panel był przeglądem produktów i technologii związanych ze szczelnością powietrzną, który został przeprowadzony przez reprezentantów firm aktywnie zaanga-żowanych w rozwój tej dziedziny. Między poruszanymi tema¬tami znalazły się procedury i sprzęt wykorzysty¬wany przy pomiarach szczelności powietrznej (BlowerDoor GmbH), szczelność w odniesieniu do systemów okiennych (REHAU Polska), metody zapewnienia szczelności budynków (Pro Clima), rozwiązania dla całych systemów fasadowych (Aluprof) oraz technologia badania szczelności z wyko¬rzystaniem termografii (InfraTec, Termocent). Trzeci panel dotyczył aspektów praktycznych. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z projektanci z całej Polski, a także kadra dydaktyczna Politechniki Poznań¬skiej. Omówione zostały testy szczelności budynków wielorodzinnych, obiektów basenowych, wielkokubaturowych jak również doświadczenia architektoniczne związane z projektowaniem budynków o wysokiej szczelności powietrznej. Współorganiza¬torem konferencji Air-Tight'15 była Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Najbardziej oczekiwanym elementem tegorocznego DBPiE były warsztaty – w całości organizowane przez studentów Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Podczas interesujących zajęć uczestnicy mogli empirycznie doświadczyć tematyki budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Zwiedzaliśmy Pokazowy dom pasywny PP (którego szczelność badaliśmy za pomocą testu blower door) oraz nowoczesne, energooszczędne obiekty Politechniki Poznańskiej, prezentując m.in. zintegrowane źródło ciepła i chłodu w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej. Prezentowaliśmy system zarządzania budynkami BMS, a także zasady działania i wykorzystanie kamery termowizyjnej w praktyce oraz samodzielne budo¬waliśmy fragment instalacji wentylacyjnej z przewodów typu spiro.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl