Partnerzy:

Wydarzenie - strategiczną Grę Integracyjną „City Logic”

Termin: 22-10-2016
Liczba osób uczestniczących: 20
Tematyka: INTEGRACJA, NAJLEPSZA GRA MIEJSKA
Opis:

Stworzyliśmy okazję do poznania przez studentów I roku, Politechniki Poznańskiej oraz do odkrycia mocnych stron innych uczestników. Wszystko to, a także możliwość potrenowania kreatywnego i logicznego myślenia zapewniły stworzone przez nas oryginalne zadania. W etapie finałowym zadania były rozmieszczone w przestrzeni miejskiej – zrealizowanie ich dało szansę na uzyskanie cennych nagród.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl