Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Budowa dwuwirnikowego trójfazowego silnika BLDC

Termin realizacji: 2015
Liczba osób realizujących: 4
Tematyka: Projektowanie i Budowa, Maszyny Elektryczne, Silniki BLDC,
Opis:

Wykonawcy: Maciej Waszak, Dawid Danielczyk, Paweł Kasprzak, Błażej Kapciński

Cel: Celem projektu było zaprojektowanie oraz budowa trójfazowego silnika BLDC (ang. Brushless Direct Current motor). Zadanie miało na celu zapoznanie się z konstrukcją maszyn elektrycznych tego typu oraz sposobami sterowania.

Opis projektu: Szybki rozwój oraz rosnące zainteresowanie magnesami trwałymi, a także coraz niższe ceny elementów i urządzeń energoelektronicznych powoduje wzrost zainteresowania bezszczotkowymi silnikami prądu stałego, tj. silnikami magnetoelektrycznymi o komutacji elektronicznej. Obserwowany obecnie dynamiczny wzrost liczby tych silników zawdzięcza swoją popularność prostej budowie, łatwości sterowania oraz wyeliminowaniu znaczących wad, jakie posiadają tradycyjne silniki komutatorowe prądu stałego. Idąc za trendem oraz widząc wielki potencjał tych maszyn elektrycznych wykonawcy projektu podjęli decyzję o zdobyciu i pogłębieniu własnej wiedzy w zakresie projektowania tego typu maszyn, a także poszerzeniu swoich umiejętności związanych z obsługą oprogramowania inżynierskiego (Maxwell SV oraz AutoCAD) umożliwiającego obliczenia projektowe m.in. tego typu maszyn. Dlatego jak cel nadrzędny projektu przyjęto zaprojektowanie oraz budowę trójfazowego silnika BLDC o strumieniu osiowym. Cechą wyróżniającą zbudowany silnik jest zastosowanie dwóch symetrycznie zamontowanych względem stojana i sprzężonych ze sobą wirników z rozmieszczonymi przestrzennie magnesami trwałymi, a także wprowadzenie do wnętrza cewek rdzenia ferro-magnetycznego zmniejszającego strumień rozproszenia w obwodzie magnetycznym maszyny. Dzięki wprowadzeniu rdzenia magnetycznego można znacząco zwiększyć efektywność oraz poprawić wartości parametrów użytkowych silnika w porównaniu z klasycznymi napędami bezrdzeniowymi o strumieniu osiowym. Projekt miał na celu także zapoznanie się z stosowanymi sposobami sterowania tego typu silników, a także poznanie metod i technik obliczania parametrów pracy tych maszyn. Ponadto, projektując obwód magnetyczny silnika założono weryfikację parametrów budowanego silnika w różnych układach połączeń uzwojeń stojana.

Projekt został realizowany ze środków Rektora PP przeznaczonych na realizację grantów studenckich.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl