Partnerzy:

Organizacja konferencji - Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana - Budmika

Termin: 20-22 Kwiecień 2016
Charakter: Krajowy
Liczba osób uczestniczących: 300
Tematyka: Konstrukcje budowlane i inżynierskie Budownictwo ogólne Budownictwo ekologiczne Drogi i Autostrady, Lotniska, Drogi żelazne Mosty i Budowle podziemne Komputerowe wspomaganie Projektowania Geotechnika i Geologia Inżynierska Geodezja Technologia i Organizacja budownictwa Wytrzymałość materiałów Mechanika budowli Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, dystrybucja ciepła Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo Komfort cieplny i systemy kształtowania komfortu Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii i ich zastosowanie w budownictwie Budynki pasywne, niskoenergetyczne, zeroenergetyczne Symulacje działania systemów i urządzeń HVAC Ochrona atmosfery Uzdatnianie i ochrona wód Oczyszczanie ścieków Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi Systemy wodociągowe i kanalizacyjne Biologia wód i ścieków Biologiczne przetwarzanie odpadow i osadów ściekowych Architektura wernakularna. Budynki publiczne przyjazne osobom o różnym rodzaju niepełnosprawności "Dom inteligentny" Fizyka budowli – akustyka Nowoczesne technologie w architekturze rekreacyjnej KSystemy mobilne w architekturze Robotyzacja architektury Systemy fasadowe Nowoczesne technologie konserwacji zabytków Ergonomia w projektowaniu miejsc pracy
Opis:
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl