Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Aero Safety Show Demonstrator+PL - Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym

Termin realizacji: 2015
Liczba osób realizujących: 3
Tematyka: Członkowie AKL PP współpracowali przy realizacji projektu Aero Safety Show Demonstrator+PL - Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym realizowanego przez Żelazny6 Wojciech Krupa i Politechnikę Poznańską, szczegóły w opisie.
Opis:

Aero Safety Show Demonstrator+PL - Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym

 

 

Członkowie Akademickiego Klubu Lotniczego Politechniki Poznańskiej w ramach projektu AeroSafetyShow Demonstrator+PL – Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym biorą czynny udział w realizacji jego głównych celów. Zasadniczym zadaniem jest  poprawa bezpieczeństwa wykonywania lotów poprzez opracowanie i wykorzystanie systemu zintegrowanego, kompleksowego i precyzyjnego, umożliwiającego sprawowanie bezpośredniego nadzoru w czasie rzeczywistym nad wykonywanymi lotami (General Aviation), dającego możliwość ingerencji i wpływania na przebieg lotu oraz dokumentującego przebieg lotu i umożliwiającego jego analizę po locie.

Katarzyna Żmudzińska podczas wykonywania lotu w ramach projektu ASSD


Paulina Matecka, Agata Nykaza, Magdalena Stróżyk oraz Katarzyna Żmudzińska intensywnie zaangażowały się w badania wykonywane w locie. Testowanie urządzeń badawczych w czasie rzeczywistym odgrywa znaczącą rolę gdyż, można sprawdzić poprawność pracy urządzeń, dokładność mierzonych parametrów oraz wpływać na udoskonalanie i wdrażanie nowych funkcji. Członkinie Akademickiego Klubu Lotniczego nie ograniczały się do testowanie Modułu Mobilnego na znajomym Lotnisku w Kobylnicy, lecz również wspomagały się nim na zawodach rangi krajowej oraz międzynarodowej, promując innowacyjność pod szyldem Politechniki Poznańskiej oraz firmy Żelazny6 Wojciech Krupa. Od początku powstania projektu członkowie AKL PP brali udział w badaniach dotyczących sprawdzania transmisji danych, weryfikacji wielkości zasięgu, czy ciśnieniowego pomiaru wysokości. Dzięki zaangażowaniu pilotów aktualnie projekt jest na przedostatnim etapie sprawdzania pomiaru wysokości statku powietrznego za pomocą dodatkowego systemu GPS.


Wyniki badań przeprowadzonych w locie.

Projekt AeroSafetyShow Demonstrator+PL – Inteligentny system nadzoru i bezpieczeństwa operacji lotniczych w czasie rzeczywistym ma na celu wykonanie badań B+R, a w konsekwencji wdrożenie produktu i usług w kraju i na świecie, poprawiających bezpieczeństwo szeroko pojętego ruchu lotniczego. Innowacyjnym elementem systemu jest jego zintegrowana, modułowa budowa (rejestracja parametrów lotów, transmisja mierzonych parametrów w czasie rzeczywistym, wizualizacja parametrów na panelu stacji bazowej operatora oraz zapis mierzonych parametrów w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aplikacja dzięki swoim funkcjonalnością spełnia również rolę komunikatora zdarzeń krytycznych dla pilota (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, wizualizacja na ekranach stacji bazowej w czasie rzeczywistym).

Kontroler Mobilny na bazie pojazdu Mercedes Sprinter do rejestracji operacji lotniczych w czasie rzeczywistym

System łączy w sobie kompleksowo wszystkie elementy niezbędne dla precyzyjnego określenia wysokości, pozycji, kierunku i prędkości statku powietrznego dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów.

Magdalena Stróżyk po wykonanym locie pokazowym podczas pokazów AirShow Radom 2015

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl