Partnerzy:

Uczestnistwo w konferencji - Wzmocnienie i dyskretyzacja sygnałów wejściowych w syntetycznej, symbolicznej pamięci bakteryjnej opartej o edycję DNA.

Termin: 25-04-2015
Charakter: Krajowy
Opis:

Zaprojektowano i zapisano w formie pliku GenBank konstrukt genetyczny, który został złożony z mniejszych fragmentów DNA w plazmid (kolistą cząsteczkę DNA) metodą CPEC oraz wprowadzony do odpowiednio przygotowanych, elektrokompetentnych komórek E. coli metodą elektroporacji. Działanie systemu zostało następnie przetestowane poprzez hodowlę wybranych klonów w warunkach indukujących i neutralnych i porównanie ich fluorescencji w świetle UV. Szczelność nowej wersji systemu jest radykalnie wyższa w porównaniu z wersją bez zastosowania termometrów RNA. Dzięki zakupionemu wyposażeniu możliwa była izolacja próbek plazmidów o bardzo wysokiej jakości i weryfikacja działania systemu za pomocą sekwencjonowania metodą Sangera. Sekwencje  DNA zarówno zaindukowanych jak i niezaindukowanych klonów są poprawne. Przygotowano kultury bakterii w formie stocków glicerolowych przystosowanych do długotrwałego przechowywania w stanie zamrożenia. Działanie systemu i jego kognitywną interpretację zaprezentowano w formie posteru na 10. Poznańskim Forum Kognitywistycznym. 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl