Partnerzy:

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej „NIEPRZECIĘTNI” (NIEPRZECIĘTNI)

Rodzaj:

Adres e-mail:

Strona www:

Organizacja studencka

pokaż stronę

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Dominik Czerkawski

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Emilia Krok

Opiekunowie:

Waldemar Olejniczak Opiekun organizacyjny

dr hab. inż. Marek Zabłocki Opiekun naukowy

Opis Organizacji Studenckiej

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz ich rodzinom lub opiekunom, a więc: 1. wspieranie działań studentów niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw, 2. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na uczelni, 3. tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych na uczelni, 4. dążenie do likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych na terenie uczelni, 5. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym, w tym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom, 6. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej studentów niepełnosprawnych, 7. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, 8. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji studentów niepełnosprawnych, 9. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych, 10. reprezentowanie środowiska studentów niepełnosprawnych przed władzami uczelni, 11. integracja z innymi środowiskami studentów niepełnosprawnych, 12. promocja studiów na Politechnice Poznańskiej wśród osób niepełnosprawnych.

Filtracja:    
Tagi
Niepełnosprawność ruchowaProjekty kulturalneProjekty sportoweNiepełnosprawność sprzężonaProjekty społeczneWarsztatyNiepełnosprawniNieprzeciętniNiepełnosprawność umysłowaWycieczki
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl