Partnerzy:

Spectrum (Spectrum)

Wydział:

Adres e-mail:

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Przewodniczący:

wyślij wiadomość

Paweł Bąk

Wiceprzewodniczący:

wyślij wiadomość

Rafał Szymański

Opiekunowie:

Bartosz Jakubek Opiekun

Opis Koła Naukowego
Zajmujemy się szeroko pojętą diagnostyką. Nasze zajęcia nie są typowo modelarskie gdyż nie tworzymy rzeczywistych maszyn natomiast pogłębiamy swoją wiedzę w zakresie technicznym. Uczymy się jak rozpoznawać defekty jak wyszczególnić poszczególne składowe, jak zapobiegać defektom i wiele wiele innych. Zapraszam każdego kto chce poszerzyć swoją wiedzę w tym jakże ważnym dla przyszłego inżyniera temacie.
Filtracja:    
Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:46

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem wyważania jednopłaszczyznowych wirników sztywnych. Kolejność wykonywania czynności była następująca:

Uruchomienie próbne – określenie niewyważenia początkowego.

Dobór masy próbnej

Pomiary drgań dla różnych zamocowań masy próbnej

Wykreślne wyznaczanie wartości masy korekcyjnej i jej położenia

Uruchomienie kontrolne – weryfikacja efektywności wyważenia

Na koniec spr  czytaj więcej...

Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:45

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem  badania skuteczności izolacji akustycznej maszyn.

Tym razem celem zajęć było:

Doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywania oktawowej analizy widmowej hałasu oraz

interpretacji uzyskiwanych wyników.

 Ćwiczenia w obliczaniu poziomu dźwięku A oraz liniowego poziomu dźwięku (Lin) na podstawie widma oktawowego.

Przeprowadzenie oszacowania skuteczności izolacji akustycznej ekranów akustycznych.

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:44

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem niewyważenia wirników a dokładniej identyfikacją na podstawie przebiegu drgań oraz widma amplitudowego i fazowego. Naszym celem było doskonalenie umiejętności w zakresie detekcji i identyfikacji niewyważenia wirników na podstawie pomiarów, obserwacji i analiz widmowych drgań węzłów łożyskowych wirników. Przebieg zajęć był następujący:

Przeprowadziliśmy próbę określenia niewyważenia na podstawie pomiarów  czytaj więcej...

Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:43

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem  diagnozowania agregatu maszynowego oraz identyfikacją częstotliwości charakterystycznych podzespołów. Celem zajęć było nabycie umiejętności dokonywania analizy kinematycznej agregatu maszynowego. Wyznaczanie na drodze obliczeniowej częstotliwości charakterystycznych poszczególnych podzespołów oraz weryfikacja doświadczalna drodze eksperymentu czynnego. Doskonalenie umiejętności identyfikacji uszkodzeń defektów i zjawisk na p  czytaj więcej...

Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:42

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem niewyważania wirników sztywnych, badanie zależności pomiędzy niewyważeniem a drganiami na węzłach łożyskowych wirnika

Celem zajęć było doskonalenie umiejętności w zakresie umiejętności stosowania selekcji przestrzennej i widmowej drgań bezwzględnych rejestrowanych na węzłach łożyskowych wirników w celu uzyskania wyższej wiarygodności detekcji niewyrównoważenia wirników.

Po wszystkim jak zwykle przedyskutowaliśmy wyni  czytaj więcej...

Organizacja konferencji - Spotkanie wyborcze  | data dodania: 29-03-2017 23:41

Spotkaliśmy się razem z kolegami i koleżankami w celu wyboru nowego przewodniczącego. Został nim Paweł Bąk natomiast sekretarzem jest Marcin Białek. 

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:35

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem wyważania jednopłaszczyznowych wirników sztywnych. Kolejność wykonywania czynności była następująca:

Uruchomienie próbne – określenie niewyważenia początkowego.

Dobór masy próbnej

Pomiary drgań dla różnych zamocowań masy próbnej

Wykreślne wyznaczanie wartości masy korekcyjnej i jej położenia

Uruchomienie kontrolne – weryfikacja efektywności wyważenia

Na koniec spr  czytaj więcej...

Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:34

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem Defektoskopii ultradźwiękowej – badanie metodą echa

Przebieg zajęć był następujący :

1. Zapoznaliśmy się z budową defektoskopu i obsługą ultradźwiękowego, podłączyliśmy głowicę w trybie badań „echo”, uruchomiliśmy defektoskop

2. Dobraliśmy ośrodek sprzęgający, pokryliśmy nim badany fragment wzorca W1

3. Wykonaliśmy wzorcowanie podstawy czasu przy pomocy wzorca stalowego W1- (określiliśmy  prędkość propagacji  czytaj więcej...

Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:31

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem oceną stanu łożysk tocznych metodą SPM

Celem zajęć było zapoznanie się z podstawami teoretycznymi oceny stanu technicznego łożysk tocznych metodą Shock Pulse Method (SPM) oraz  doskonalenie umiejętności diagnozowania w/w metodą oraz interpretacji wyników i obsługiwania węzłów łożyskowych

 czytaj więcej...
Wydarzenie - Spotkanie naukowe  | data dodania: 29-03-2017 23:27

Na spotkaniu zajęliśmy się tematemdetekcji nieszczelności w układach pneumatycznych

Na początku zapoznaliśmy się z budową stanowiska laboratoryjnego. Kolejnym krokiem było Oszacowanie rozmiaru nieszczelności na podstawie pomiaru czasu spadku ciśnienia w układzie.

Kolejnymi badaniami jakie przeprowadziliśmy były:

Badania nieszczelności próbek metodami akustycznymi

Badanie hałasu w paśmie ultradźwiękowym

Badania uzupełniające

Na koniec omó  czytaj więcej...

Tagi
Akustyka technicznaDiagnostykaWibroakustykaEksploatacja maszyn
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl